عملکرد سال ۱۴۰۲ شستا زیر ذره بین

گزارش حسابرسی شده دوره مالی ۶ ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۲ شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی منتشر شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ این ابر هلدینگ سرمایه‌گذاری برای دوره ۶ ماهه منتهی به آذرماه سال گذشته درآمد گروه را ۹/۹ هزارمیلیاردتومان، زیان عملیاتی را ۲۱۹ میلیاردتومان و زیان خالص را ۱/۳ هزارمیلیاردتومان را عنوان نموده که نسبت به مدت مشابه سال قبل بترتیب با ۴۱ درصد رشد، ۱۲۸ درصد کاهش و ۶۱۸ درصد کاهش مواجه گردیده اند.

هزینه‌های فروش، اداری و عمومی شستا طی مدت مورد گزارش با ۵۸۸ درصد افزایش به عدد ۲۰۶ میلیاردتومان افزایش یافته و در نهایت به ازای هر سهم ۸ ریال زیان شناسایی کرده است.

فارغ از رشد چشمگیر هزینه‌های فروش، اداری و عمومی اما از آنجایی که عمده مجامع شرکت‌های تابعه این ابرهلدینگ بازار سرمایه در اواخر سال برگزار می‌گردد بایست دید پس از برگزاری مجامع، عملکرد این شرکت از مجرای دریافت سود شرکت‌های تابعه به چه صورت خواهد بود.