وقتی همه آمده بودند!/موج حضور خانواده ها در پتروشیمی مارون شکل گرفت

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ از ساعت‌ها قبل از آغاز فرایند رأی گیری خانواده کارکنان پتروشیمی مارون از پیر و جوان در پای صندوق‌ها رأی دور هم جمع شده‌اند تا ثابت کنند ایرانی‌ها در روزهای مهم گرد هم جمع می‌شوند و مانند همیشه آگاه و مصمم منتخب اصلح را برمی گزینند.