گاز خوراک خبرخوان خوراک اتم

صنعت گاز ایران در مسیر تحول خود توانسته با شکستن مرزهای دانش، زنجیره ساخت، نصب و راه‌اندازی مدرن‌ترین و پیچیده‌ترین تجهیزات را به‌طور کامل بومی‌سازی کند، با چنین پیشرفت‌هایی کشور خود را برای تبدیل به قطب گازی منطقه در آینده‌ای نه‌چندان دور آماده می‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ایران درباره میدان گازی آرش مواضع اصولی خود را مبتنی بر قوانین بین‌المللی بارها اعلام کرده است و طرح ادعاهای یکجانبه هیچ حقوقی را برای مدعی ایجاد نخواهد کرد.