بین الملل خوراک خبرخوان خوراک اتم

در کاپ ۲۸، مذاکره‌کنندگان ساختار سازوکار جدیدی را نهایی خواهند کرد که به کشورها اجازه می‌دهد گواهی کاهش انتشار (اعتبار کربن) خود را به دولت‌ها، شرکت‌ها و افراد دیگر، طبق بند ۴ ماده ۶ موافقت‌نامه پاریس بفروشند، اما تصمیم‌گیری درباره اینکه کدام فعالیت‌ها می‌توانند اعتبار کربن ایجاد کنند، پرسش‌هایی است که باید پاسخ دهند؟
کمترین قیمت روغن پایه مربوط به گرید SN۱۵۰ (گرید ۱) فوب دریای بالتیک با قیمت ۶۳۰ دلار در هر تن بوده و بیشترین قیمت مربوط به گرید N۶۰۰ (گرید ۲) فوب اروپا با قیمت ۱۳۷۴ دلار در هر تن می باشد.