بین الملل خوراک خبرخوان خوراک اتم

می‌توان انتظار داشت که آتی اوپک پلاس در تعیین وضعیت بازار و قیمت‌ها در ماه‌های آتی تاثیر بسزا و تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. این نتایج احتمالا روی اهداف جداگانه برای سال ۲۰۲۵، تاثیر خواهد گذاشت. سیاست‌های بلندپروازانه عربستان و تنش‌های منطقه‌ای نقشی تعیین‌کننده در سناریوهای پیش روی این نهاد خواهد داشت.