پتروشیمی خوراک خبرخوان خوراک اتم

پتروشیمی بندرامام با کسب ۳ عنوان برتر در همایش پتروفن ۱۴۰۲ درخشید؛

در آئین اختتامیه همایش ملی پتروفن ۱۴۰۲، شرکت پتروشیمی بندرامام به عنوان «شرکت نوآور»، دکتر سپهدار انصاری نیک به عنوان «مدیرنوآور» و احمد عبادی به عنوان «نوآور و مخترع در کلاس جهانی» برگزیده و مورد تقدیر قرار گرفتند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر حمایت حداکثری از شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی گفت: صنعت پتروشیمی ایران در مسیر توسعه و پیشرفت به توان و تخصص دانش ایرانی و بومی تکیه زده است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه کسب‌وکار شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس:

معاون برنامه‌ریزی و توسعه کسب‌وکار شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس گفت: سطح پوشش رویداد پتروفن ۱۴۰۲، به بیش از ۵۰ درصد صنعت پتروشیمی رسیده و امید می‌رود این رویداد را برای کل صنعت اجرایی کنیم.