اجتماعی خوراک خبرخوان خوراک اتم

همزمان با هفته "تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی" و در راستای افزایش تعاملات با نخبگان، اقشار مختلف مردم و افزایش ارتباطات مردمی این شرکت از سران طوایف و عشایر دعوت شد تا با حضور در تأسیسات صنعت نفت از فعالیت های این شرکت بازدید نمایند.

با مشارکت پتروشیمی‌بوعلی سینا؛

صبح امروز دوشنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، به مناسبت روز جهانی زمین پاک، کارکنان پتروشیمی‌ بوعلی سینا به همراه دیگر اقشار مشارکت کننده، اقدام به پاکسازی ساحل دریاچه نمک ماهشهر کردند.