اتحادیه اروپا خوراک خبرخوان خوراک اتم

در طول دوره زمانی بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ صادرات محصولات پتروشیمی در خارج از اتحادیه اروپا به طور متوسط سالانه به میزان 5/2 درصد افزایش یافت. صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا باید سعی کند تا رقابت پذیری خود را در سطح جهانی حفظ کند تا بتواند از ظرفیت‌های موجود خود برای رشد و پاسخگویی به تقاضای جهانی استفاده کند.