اتصال سامانه وزارت نفت (MOP) به درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار خوراک خبرخوان خوراک اتم

معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت خبر داد:

معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت از اتصال سامانه وزارت نفت (MOP) به درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار به میدان‌داری وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: متقاضیان می‌توانند برای ثبت درخواست دریافت مجوز پنج طرح وزارت نفت به این درگاه مراجعه کنند.