احداث صنایع تولید مواد پتروشیمی خوراک خبرخوان خوراک اتم

چهارم شهریورماه سال 1384 هیئت دولت وقت برای احداث صنایع تولید مواد پتروشیمی در مناطق کمتر توسعه یافته، ساخت چهار  واحد جدید در مناطق جنوبی کشور را تصویب کرد که با الحاق پتروشیمی گچساران به این چهار طرح، پتروشیمی‌های خط دنا لقب گرفتند.