احداث مگاپروژه پتروشیمی خوراک خبرخوان خوراک اتم

تفاهم‌نامه استفاده حداکثری از توانمندی شرکت‌ها و سازندگان داخلی در احداث مگاپروژه پتروشیمی «الماس ماهشهر» به‌عنوان یکی از طرح‌های جدید خوراک ترکیبی صنعت پتروشیمی، بین شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) در حاشیه این رویداد تخصصی امضاء می‌شود با امضای این سند همکاری زمینه استفاده حداکثری از توان و پتانسیل شرکت‌های سازنده و دانش بنیان ایرانی فراهم می‌شود.