انتصاب خوراک خبرخوان خوراک اتم

طی حکمی و با حضور مدیران پتروشیمی امیرکبیر؛

در مراسمی با حضور مدیران شرکت پتروشیمی امیرکبیر، دکتر سعید صادقی ضمن گرامی داشت آغاز ایام الله دهه فجر، از زحمات مهندس محسن خدائیان چگنی در تقبل مسئولیت مدیریت بازرگانی تقدیر و طی حکمی، دکتر فرهاد همتی را به عنوان سرپرست این مدیریت منصوب نمود.