انرژی خوراک خبرخوان خوراک اتم

برخی از کشورهای اروپایی خصوصاً ایتالیا که روابط مالی و صنعتی مشخصی با نفت ایران در پی طرح توسعه‌ای میدان نفتی دارخوین داشتند، ازمشتریان نفت ایران بودند، در پی پایان تعهدات مالی پروژه مذکور و البته تحریم های ایالات متحده، این بازار از دسترس خارج شد که جا دارد با توجه به اهمیت تنوع بخشیدن به سبد صادرات تمهیداتی که به یک رویکرد برد- برد با اروپا ختم شود اندیشیده شود و صادرات به کشورهای اروپایی به ویژه با چنین ساز و کارهایی مجدداً از سر گرفته شود.