جلیل سالاری خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی:

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: با توجه به این که نفت خام کشور به تدریج در حال سنگین شدن است، لازم است طرح‌های کیفی‌سازی نفت کوره در اولویت اجرای طرح‌های توسعه‌ای پالایشگاه‌های قرار گیرد.

معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش:

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به تولید روزانه ۱۱۵ میلیون لیتر بنزین در پالایشگاه‌های کشور اشاره کرد و گفت: با وجود افزایش ۱۳ درصدی مصرف بنزین در سال جاری هیچ مشکلی برای تأمین و توزیع بنزین در کشور وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی:

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از نهایی شدن ترکیب سهامداران پتروپالایشگاه شهید سلیمانی و انتخاب اعضای هیئت مدیره این طرح خبر داد.

معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی؛

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: ۴.۳ میلیارد لیتر سوخت مایع در مخازن سوخت مایع نیروگاه‌های کشور برای اوج نیاز برق تابستانی و همچنین ناترازی گاز زمستانی ذخیره شده است.