حسن ابراهیمی خوراک خبرخوان خوراک اتم

رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت گفت: معارفه مدیر دفتر مرکزی حراست صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت به‌معنای آغاز فرآیند احیای ساختاری و زیرساختی حراست در ستاد و شرکت‌های تابع صندوق‌هاست.