ساعت کاری خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیریت شرایط اضطراری منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در اطلاعیه‌ای زمان شروع بکار واحدهای روزکار شرکت‌های پتروشیمی مستقر در این منطقه برای ماه مبارک رمضان 8 صبح و پایان ساعت کاری آنها را 14:30 اعلام کرد.