سرمایه گذاری خوراک خبرخوان خوراک اتم

وزیر نفت با اشاره به اینکه در عمر هفت ماهه وزارت نفت دولت سیزدهم تاکنون ۱۶.۵ میلیارد دلار قرارداد جدید امضا شده است، گفت: این قراردادها چند برابر قرارداد ایران با توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بود که به نتیجه نرسید.