شرکت ملی صنایع پتروشیمی خوراک خبرخوان خوراک اتم

در حاشیه نمایشگاه نفت بیست‌وهشتم؛

شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌منظور ریل‌گذاری توسعه صنعت پتروشیمی در آینده با مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی در بیست‌وهشتمین نمایشگاه نفت تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد.
مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: با هر یک درجه کاهش دما ۲۵ میلیون متر مکعب گاز بیشتری باید تامین شود، در این شرایط آنچه باید اجرا شود اینکه جلوی مصرف بی‌رویه گاز گرفته شود تا سوخت و خوراک مورد نیاز واحدهای صنعتی، پتروشمی، فولادی و صنایع مولد و اشتغال‌آفرین که نهاده‌های ما را تولید می‌کنند، دچار چالش نشود.

با راهبری معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی

رئیس امور بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت ملی صنایع پتروشیمی، گفت: به منظور هم افزایی و یکپارچگی کلیه اقدامات در صنایع پتروشیمی با راهبری معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی، شورای راهبردی بازرسی هلدینگ های صنعت پتروشیمی تشکیل می شود.

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاکید کرد:

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: با همکاری و تعامل وزارت جهاد و کشاورزی به دنبال تأمین پایدار کود مورد نیاز کشاورزان هستیم.