شرکت ملی گاز خوراک خبرخوان خوراک اتم

رئیس امور مجامع شرکت ملی گاز ایران از برگزاری نشست‌های مجمع عمومی عادی سالانه شرکت‌های تابع شرکت ملی گاز ایران از اواخر خردادماه امسال با حضور معاون وزیر نفت در امور گاز برای رسیدگی به عملکرد سال مالی ۱۴۰۰ شرکت‌ها خبر داد.