شرکت پتروشیمی اروند خوراک خبرخوان خوراک اتم

شرکت پتروشیمی اروند با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی، برای نخستین بار در کشور موفق به داخلی‌سازی و ساخت تجهیز  تحریمی «روتاری ولو» واحد پی‌وی‌سی شد.

دومین روز نمایشگاه هفدهم ایران‌پلاست؛

مدیرعامل شرکت پتروشیمی اروند در این بازدیدها ضمن تاکید مجدد بر نقش ارزش‌آفرین صنایع پایین دستی، نقش شرکت پتروشیمی اروند و راهبرد اصلی این شرکت مبنی بر اولویت عرضه محصولات به صنایع پایین دست داخلی و خلق ثروت را موثر خواند.