صادرات محصولات پتروشیمی خوراک خبرخوان خوراک اتم

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اشاره به صادرات ۱۴.۵ میلیارد دلاری پتروشیمی در سال گذشته، گفت: ۸۶ درصد از ارز حاصل از صادرات پتروشیمی در سامانه نیما عرضه شده و مابقی نیز در صنعت پتروشیمی به مصرف رسیده است.
وزیر نفت گفت: صادرات محصولات پتروشیمی و ارز حاصل از آن به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین راهها برای تأمین ارز مورد نیاز کشور به‌ شمار می‌رود و سال گذشته درمجموع ۱۲.۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی در سامانه نیما عرضه شد .