صنعت حفاری خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیر پژوهش، فناوری و مهندسی ساخت شرکت ملی حفاری ایران گفت: فهرست ابزار و تجهیزات کاربردی مورد نیاز در صنعت حفاری در بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در دسترس سازندگان و صنعتگران داخلی قرار می‌گیرد.

با هدف حمایت از تحقیقات علمی و توسعه فناوری

شرکت ملی حفاری ایران و شرکت توسعه کاربرد پرتوهای ایران به‌منظور همکاری‌های فناورانه و حمایت از تحقیقات علمی و پژوهشی تفاهم‌نامه امضا کردند.