صنعت گاز خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران:

مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: مصاحبه نفرات برگزیده آزمون استخدامی وزارت نفت امسال به‌منظور جذب در شرکت ملی گاز ایران از ۱۵ مردادماه آغاز خواهد شد که در این فرآیند، ۹۲۴ نفر در سمت‌های مورد نیاز شرکت ملی گاز ایران مشغول به کار می‌شوند.