عبدالعلی علی عسکری خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با بیان اینکه فعالیت پتروشیمی‌ها در ایران به نوعی خام‌فروشی است، گفت: طی ۴۰ سال گذشته برای تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده در پایین دست پتروشیمی اقدام خاصی نشده است.
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برای تأمین منابع مالی مورد نیاز بابت پیشبرد طرح‌های در حال ساخت و پروژه‌های پایین‌دستی، تفاهم‌نامه‌ای ۵ هزار میلیارد تومانی با بانک شهر امضا کرد.