عسلویه خوراک خبرخوان خوراک اتم

پس از برگزاری آزمون استخدامی متمرکز صنایع پتروشیمی عسلویه، بیدبلند خلیج فارس، ارومیه و ایلام از سوی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، نیمه دوم امسال آزمون بزرگ استخدامی متمرکز صنایع پتروشیمی «بندرماهشهر» برگزار خواهد شد.