غلامعباس حسینی خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران خبر داد؛

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران با تأکید بر ضرورت بهینه‌سازی مصرف گاز اعلام کرد که ظرفیت انتقال روزانه گاز کشور یک میلیارد مترمکعب است.