قیمت نفت خوراک خبرخوان خوراک اتم

چرا پالایشی ها و پتروشیمی ها لیدر بورس می شوند؟

قیمت نفت به بالای ۹۰ دلار رسیده و با توجه به اینکه فصل سرما را پیش رو داریم و بزرگان نفتی کاهش تولید داده اند می توان ادعا کرد که سیگنال پالایشی ها توسط روسیه و عربستان صادر شده است.