متانول خوراک خبرخوان خوراک اتم

وضعیت بلاتکلیفی در صنعت پتروشیمی ایران؛

به نظر می رسد سیاست های شرکت‌های مادر در جهت تمرکز یا عدم تمرکز در این شرایط دچار تضاد و شکاف عمیقی شده است که زیر مجموعه ها با استفاده از خلا قدرت، سیاست استقلال در فروش را پیش گرفته اند.