مجید چگنی خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران:

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه پروژه هوشمندسازی نظام توزیع گاز به صورت پایلوت در ۶ استان در حال اجراست، گفت: پس از تکمیل طرح پایلوت، این پروژه در سراسر کشور آغاز می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران:

مدیرعامل شرکت ملی گاز اعلام کرد: میانگین گازرسانی روزانه به نیروگاه‌ها از ابتدای تابستان امسال تاکنون، ۳۰۶ میلیون مترمکعب ثبت شده که این عدد نسبت به مدت مشابه پارسال حدود ۱۲ درصد افزایش یافته است.