محمدصادق جوکار خوراک خبرخوان خوراک اتم

رئیس مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی:

رئیس مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی با اشاره به تضعیف موقعیت‌های صادراتی برای گاز ترکمنستان گفت: مطمئن‌ترین بازار برای ترکمنستان، جمهوری اسلامی ایران است و ترکمن‌ها نیازمند بازار ایران هستند.