مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران اعلام کرد

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران گفت: در حال اجرای طرح‌هایی برای استفاده از ظرفیت خط لوله گوره - جاسک به‌منظور تامین خوراک پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها هستیم.

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران خبر داد؛

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران از رکوردزنی صنعت انتقال در سال ۱۴۰۰ و انتقال حدود ۶۸ میلیارد لیتر نفت خام و ۶۰.۵ میلیارد لیتر فرآورده در کشور از طریق خطوط لوله انتقال نفت و فرآورده کشور از ابتدای سال تاکنون خبر داد.