مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: راهبرد عرضه اعتباری محصولات پتروشیمی موجب افزایش تولید و آرامش بازار شده است و تداوم این امر مستلزم همگرایی و یکپاچگی شرکت ها است.
معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در آیین گرامیداشت ولادت حضرت علی (ع) بر ضرورت توسعه فناورهای نوین از سوی شرکت های دانش بنیان داخلی تاکید کرد و آن را یکی از ابزارهای تحقق اهداف توسعه صنعت پتروشیمی خواند.

معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرد:

معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرد: تولیدکنندگان متانول می توانند با تکمیل زنجیره ارزش از مزیت تخفیف خوراک 30 درصدی استفاده کنند.

معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرد:

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با بیان این که سیاست کنونی صنعت پتروشیمی بر پایه تکمیل زنجیره ارزش در این صنعت استوار است، گفت: هدف ما تکمیل کامل چرخه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی ایران در چند سال آینده است.
آئین دیدار نوروزی مهندس شاهمیرزایی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مدیران و کارکنان صنعت پتروشیمی، صبح یکشنبه (1401/01/14) برگزار شد.