مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی خبر داد

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه امروز محصولات پتروشیمی ایران از آفریقا، آسیا، اروپا و آمریکا مشتری دارد، گفت: با اجرایی کردن دیپلماسی انرژی در دولت سیزدهم، آمریکای لاتین هم در هدف‌گذاری بازار پتروشیمی قرار گرفته است و برای صدور خدمات فنی به ونزوئلا و برزیل برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشمی خبر داد:

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: با توجه به پایان بزرگترین عملیات تعمیرات اساسی واحد آبگیر شرکت مبین انرژی خلیج فارس، مجتمع های پتروشیمی منطقه عسلویه در مدار تولید قرار گرفتند.