مرتضی شاهمیرزایی خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: نهمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی با تکیه بر شاخص‌های توسعه زنجیره ارزش، داخلی‌سازی، خودکفایی و مسئولیت‌ اجتماعی برگزار می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر اینکه همه فعالان صنعت پتروشیمی باید همه توانمندیشان را برای تکمیل زنجیره ارزش آن به میدان بیاورند، گفت: میانگین قیمت محصولات پتروشیمی باید به حداقل ۴۵۰۰ تا ۵ هزار دلار به ازای هر تن برسانیم.

معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرد:

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با بیان این که سیاست کنونی صنعت پتروشیمی بر پایه تکمیل زنجیره ارزش در این صنعت استوار است، گفت: هدف ما تکمیل کامل چرخه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی ایران در چند سال آینده است.
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: طرح های توسعه ای صنعت پتروشیمی با استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های داخلی احداث می شوند و با تولیدی شدن آنها ظرفیت تولید این صنعت تا 10 سال آینده به بیش از 200میلیون تن خواهد رسید.

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

مرتضی شاهمیرزایی با تأکید بر حمایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی از برنامه های توسعه ای در بخش های مختلف این صنعت، تاکید کرد: توسعه متوازن و جذب سرمایه گذاری های جدید در منطقه ماهشهر باید با جدیت بیشتری پیگیری شود.