معاون برنامه‌ریزی و توسعه کسب و کار گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس خوراک خبرخوان خوراک اتم

نشان‌زاده خبر داد:

معاون برنامه‌ریزی و توسعه کسب و کار گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس از طی شدن گام های پایانی راه اندازی پتروشیمی گچساران خبر داد و تاکید کرد: برای تولید عجله داریم اما ایمنی اولویت نخست تمامی پروژه های شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس محسوب می‌شود.