معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی خوراک خبرخوان خوراک اتم

در بازدید معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی صورت گرفت؛

مرتضی شاهمیرزایی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بازدید صبح امروز خود از مجتمع پتروشیمی فن آوران، بر لزوم اهتمام کامل به توسعه زنجیره ارزش متانول و پیگیری تا عملیاتی سازی این مهم تاکید کرد.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی خبر داد؛

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: ۲۰ طرح مهم پتروشیمی همسو با مسیر توسعه زنجیره ارزش افزوده پتروشیمی برای سرمایه‌گذاری به هلدینگ‌های بزرگ کشور معرفی و پیشنهاد شده است.