معاون وزیر نفت خوراک خبرخوان خوراک اتم

معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاکیدکرد:

معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: ایفای نقش مسئولیت های اجتماعی توسط شرکت های پتروشیمی ضمن ایجاد زمنیه توسعه پایدار، سوددهی بلند مدت و بهره وری بالاتر را فراهم می کند.

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاکید کرد:

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: با همکاری و تعامل وزارت جهاد و کشاورزی به دنبال تأمین پایدار کود مورد نیاز کشاورزان هستیم.

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: جمع آوری گازهای همراه و خاموشی فلرهای صنعت پتروشیمی یکی از راهبردهای اجرایی صنعت پتروشیمی است و امیدواریم در کمتر از 3 سال تمامی فلرهای صنعت با همکاری هلدینگ های پتروشیمی خاموش شوند.

معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی:

معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با اشاره به حدود ۱۲۰ هزار نیروی پیمانکاری در صنعت نفت گفت: اختصاص بن‌کارت به این دسته از کارکنان دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد.

معاون وزیر نفت در امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خبر داد؛

معاون وزیر نفت در امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی درباره وضع طرح مسکن ملی برای کارکنان صنعت نفت با تأکید بر اینکه این پروژه به‌ جد پیگیری می‌شود، گفت: به‌تازگی همسو با طرح مولدسازی اموال دولتی، زمین‌هایی به وسعت ۷۰۰ هکتار برای این طرح احیا و در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

معاون وزیر نفت نگاه ویژه به توسعه زنجیره ارزش را یکی از ویژگی های مهم توسعه پتروشیمی در مکران دانست و گفت: در این منطقه، شهرکهای پایین دستی در کنار مجتمع های پتروشیمی احداث می شود.

معاون وزیر نفت عنوان کرد:

معاون وزیر نفت تاکید کرد: با توجه به توسعه روزافزون شبکه گاز در کشور و به تبع آن، افزایش مصرف گاز، ضرورت همکاری و هماهنگی فرادستگاهی در تامین پایدار جریان گاز به‌ویژه در زمستان امری اجتناب‌ناپذیر است.