معدنی خوراک خبرخوان خوراک اتم

هلدینگ‏‏‌های تخصصی معدنی و پتروپالایشی بررسی شدند

فعالیت سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها به دو روش است؛ یک روش سرمایه‌گذاری با هدف خرید و فروش و نگاه کوتاه‌مدت و دیگری سرمایه‌گذاری با هدف مدیریت یا کنترل شرکت‌ها در کنار ساخت پروژه‌هاست. دسته اول، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و دسته دوم، شرکت‌های هلدینگ هستند.