میدان های مشترک غرب کارون خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران:

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به تعریف ۸ میلیارد دلار طرح برای توسعه میدان‌های مشترک غرب کارون گفت: یکی از این طرح‌ها توسعه فاز ۲ میدان آزادگان جنوبی با تشکیل کنسرسیومی از شرکت‌های ایرانی است.