میدان گازی آرش خوراک خبرخوان خوراک اتم

سخنگوی وزارت امور خارجه:

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ایران درباره میدان گازی آرش مواضع اصولی خود را مبتنی بر قوانین بین‌المللی بارها اعلام کرده است و طرح ادعاهای یکجانبه هیچ حقوقی را برای مدعی ایجاد نخواهد کرد.

وزیرنفت؛

وزیر نفت با تأکید بر اینکه ایران درباره میدان گازی آرش تأمین حقوق و منافع خود را پیگیری می‌کند، اظهار کرد: چنانچه تمایلی به تفاهم و همکاری وجود نداشته باشد، ایران حقوق و منافع و بهره‌برداری و اکتشاف از منابع یادشده را در برنامه خود قرار می‌دهد و هرگونه تضییع حقوق خود را برنمی‌تابد.