نشست وبیناری خوراک خبرخوان خوراک اتم

دکتر عبدالملکی در نشست وبیناری با سفیر ایران در ساحل عاج تأکید کرد:

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست وبیناری با سفیر ایران در ساحل عاج بر همکاری با همتایان ساحل عاجی به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک تأکید کرد.