پتروشیمی زاگرس خوراک خبرخوان خوراک اتم

با گذشت ۱۲ روز از توقف فعالیت واحد دوم؛

واحد اول تولیدی شرکت پتروشیمی زاگرس با گذشت ۱۲ روز از توقف فعالیت واحد دوم به دلیل محدودیت گاز تا اطلاع ثانوی از مدار خارج شد.

در تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت؛

متانول، یک ماده طبیعی و محلول در آب به شکل مایعی سبک، قابل اشتعال و بی‌رنگ است که شامل چهار بخش هیدروژن، یک قسمت اکسیژن و یک‌قسمت کربن است. امروزه، متانول عمدتا با استفاده از فرآیند شیمیایی کاتالیزوری دومرحله‌ای تولید می‌شود.