پتروشیمی کنگان خوراک خبرخوان خوراک اتم

رئیس هیئت‌رئیسه ‌صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در دهمین نشست شورای عالی پروژه‌های صندوق‌ها گفت: گزارش طرح الفین پتروشیمی کنگان روند پیشرفت مطلوبی را ثبت کرده و تکمیل عملیات مکانیکی این طرح برای سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده است.