کاهش گازهای گلخانه ای خوراک خبرخوان خوراک اتم

برداشته شدن یک گام اساسی در راستای کاهش گازهای گلخانه ای و بهبود عملکرد انرژی؛

شرکت پتروشیمی اروند به عنوان یکی از بزرگترین بزرگترین زنجیره های کلر جهان و یکی از بزرگترین زنجیره های PVC خاورمیانه، موفق به استقرار و دریافت گواهینامه ISO50001:2018 سیستم مدیریت انرژی از شرکت TUV AUSTRIA شد.