برترین های بورس کالا خوراک خبرخوان خوراک اتم

در نخستین همایش تجلیل از برترین های بورس کالا رخ داد؛   

در نخستین همایش تجلیل از برترین های بورس کالا از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا)، هلدینگ سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی(تاپیکو) هلدینگ سرمایه گذاری سیمان تامین (سیتا) و شرکت معندی املاح ایران تقدیر شد.