بندرماهشهر خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیرعامل جدید پتروشیمی مارون در نخستین روز حضور خود در این مجتمع در دیدار با کارکنان گفت: «نگاه ما یک نگاه هلدینگی به مجموعه مارون است، استفاده حداکثری از ظرفیت مالی و سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای،تکمیل زنجیره ارزش محصولات و ایجاد اشتغال پایدار با چشم انداز ۲۰ سال آینده از برنامه های ما در این مجموعه است.»