تامین خوراک پایدار خوراک خبرخوان خوراک اتم

پتروشیمی بندرامام آماده جمع‌آوری گازهای سکوهای نفتی خلیج فارس؛

مدیرعامل پتروشیمی بندرامام از برنامه این شرکت برای سرمایه‌گذاری در میادین نفت و گاز با هدف تامین خوراک پایدار این شرکت خبر داد و گفت: طی ۵ سال آینده سود مجتمع به ۲.۵ میلیارد دلار خواهد رسید.

با هدف تامین خوراک پایدار:

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: کارگروه‌هایی با همکاری مجتمع‌های پتروشیمی برای تأمین خوراک مورد نیاز تشکیل می‌شود تا در سالی که با عنوان «تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین» نامگذاری شده افزایش تولید را محقق کنیم.