تجربه اجرایی و جهادی؛ خوراک خبرخوان خوراک اتم

تلفیق جوانی، نخبگی، تجربه اجرایی و جهادی؛

گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس -که دوران جدیدی از مدیریت را تجربه می‌کند- در مسیر تحولی خود با نگاه بر افزایش تولید، سودآوری و پیشرفت بیش از پیش در عرصه جهانی، چهار مدیرعامل جدید شرکت‌های تابعه خود را شناخت.