حسن نشان زاده مقدم خوراک خبرخوان خوراک اتم

بازدید معاون گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس از مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا

معاون گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در صدر هیاتی با حضور در پتروشیمی‌بوعلی سینا، در دیدار با مدیرعامل و مدیران این شرکت، «بوعلی» را یکی از ارزشمندترین شرکت‌های هلدینگ دانست و از تحول شکل گرفته در این شرکت تقدیر کرد.