سازمان منطقه ویژه پارس خوراک خبرخوان خوراک اتم

سید محمد باقر یوسف زاده مدیر روابط عمومی و تشریفات سازمان منطقه ویژه پارس با اعلام این خبر افزود؛ بامداد شنبه دفتر بازرسی سازمان منطقه ویژه پارس دچار حریق شد که این حریق با حضور نیروهای آتش نشانی و امدادی مهار شد.