معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت خوراک خبرخوان خوراک اتم

با پیشنهاد معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و حمایت وزیر نفت؛

مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و ‌استخدامی وزارت نفت ضمن اشاره به پیشنهاد معافیت فرزند و همسر رزمنده و پدر، مادر، خواهر و برادر شهید از شرط سن در فرآیند استخدام رسمی این کارکنان از سوی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت، از موافقت وزیر نفت و ابلاغ این موضوع خبر داد.